I regnværet under bygdedagen forrige søndag ble dette synlig for flere, og påpekt overfor historielagets folk som jobbet der.

– Det ble sagt fra om dette første gang i 2006, og det ble første gang lovet utbedret sommeren 2008, opplyser nestleder i Historielaget, Mari Ringnes.

– Vi synes det er en skammelig måte å forvalte kulturarven på. Vi forventer at dette blir utbedret nå, og er glade for all fremgang i saken, sier hun.

Vedlikeholdsleder Tom Haugvaldstad i kommunen sier de har hatt folk til å se på problemet.

– Snekker og blikkenslager har vært her. Å finne en fullgod teknisk løsning som ikke kommer i konflikt med det opprinnelige er utfordringen, sier han.

Aslaug Tidemann, enhetsleder Kultur, sier at saken må tas til politisk behandling hvis det blir snakk om omfattende kostnader.

Les mer i ukens avis.