Her bor det mennesker: - Helt i nederste sjiktet av det vi kan kalle akseptabelt

Disse konteinerbrakkene er Rakkestad kommunens tilbud til mennesker som trenger bolig umiddelbart.