Fire lokale lag får penger fra Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB deler ut nesten 800.000 kroner til fire lag i Enebakk.