Ga mer midler til slike aktiviteter

Utvalg for kultur, oppvekst og skole gikk inn for en litt annen fordeling av kulturmidlene enn det rådmannen hadde foreslått.