Bruker litt mer enn før på kultur, men Enebakk er langt ned på fylkeslisten

Av

Totalt 2,9 prosent av Enebakk kommunes utgifter går til kulturformål. Det er relativt lite, men like fullt har dette «kakestykket» blitt større siden forrige kommunevalg.