Tilbyr kommunen å kjøpe virksomheten

Enebakk kommune har fått et tilbud om å overta Danseburets virksomhet for en halv million kroner.