– Vi ser sjelden så unge barn involvert i alvorlig kriminalitet

I løpet av mindre enn én måned har tre ungdommer i Lørenskog meldt om knivtrusler. De yngste gjerningspersonene var kun 12 år gamle.

DEL

(Romerikes Blad) – Vi kan ikke gå inn på detaljene i denne situasjonen, men politiet ser sjelden så unge barn involvert i alvorlig kriminalitet. Dette er svært bekymringsfullt, sier Hilde Kallset Jensen, leder for forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon.

I løpet av en periode på knappe tre uker har det vært tre svært alvorlige hendelser der kniv er blitt brukt i forbindelse med ran eller vold – bare i Lørenskog.

VÅPEN: Denne kniven og knokejernet er blant våpnene som er blitt beslaglagt av politiet i ungdomsmiljøene på Nedre Romerike.

VÅPEN: Denne kniven og knokejernet er blant våpnene som er blitt beslaglagt av politiet i ungdomsmiljøene på Nedre Romerike. Foto:

Vil ikke kalle det en trend

RB har spurt de forebyggende avsnittene på Nedre Romerike om de ser en trend der kniv eller andre våpen blir brukt i ungdomsmiljøene. Sammen har de kommet med en uttalelse gjennom forebyggende leder i Lillestrøm, Hilde Kallset Jensen:

– Politiet ser svært alvorlig på hendelser som omhandler vold, ran, trusler og bruk av våpen i ungdomsmiljøet. Hendelsene har hovedsakelig funnet sted i det offentlige rom, mange av sakene ser vi er interne oppgjør mellom ulike miljø, men vi har også registrert saker med tilfeldige ofre.

– Dette ser ut til å være en trend i ungdomsmiljøene nå?

– Vi mener det er for tidlig å si at dette er en trend. Bruk av kniv er noe vi har sett har blitt brukt i ulike straffbare forhold i mange år, både i ungdomsmiljø og i kriminalitet begått av voksne. Det må også tas med at mediedekningen av disse sakene øker og hendelser spres på sosiale medier, noe som gjør at dette kan oppleves som et større omfang enn det reelt sett er, svarer Jensen.

Likevel gjennomførte politiet en utvidet visitasjon både i Skedsmo og Lørenskog før jul, på bakgrunn av flere alvorlige hendelser begått med våpen. I løpet av denne perioden ble mange personer og kjøretøy kontrollert – uten funn.

ALVORLIG: Leder i forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon, Hilde Kallset Jensen.

ALVORLIG: Leder i forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon, Hilde Kallset Jensen. Foto:

– Skremmende

– Hendelser som dette er skremmende. Vi jobber for å forebygge og følge opp de som blir utsatt eller utøver handlinger som dette i den grad det er mulig ettersom vi er et frivillig tiltak, sier leder for utekontakten, Inga Marit Bakken, i Lørenskog kommune.

Hun kjenner kun de omtalte hendelsene gjennom omtalen i Romerikes Blad.

– Vi opplever at miljøet er tøffere nå enn tidligere. Hendelser som dette er dessverre en bekreftelse på det, sier Bakken.

Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sitter med de samme opplevelsene som utekontakten.

– Både i Lørenskog, regionen og landet oppfatter jeg at enkelte i ungdomsmiljøet er tøffere enn tidligere, sier Bergheim.

Jensen i politiet, forteller at også de er enige i at ungdomsmiljøet kan virke tøffere nå enn tidligere.

– Men vi må understreke at de aller fleste av ungdommene er pliktoppfyllende og ikke involvert i kriminalitet. Politiet er av den oppfatning at det oppleves som tøft for mange å være ungdom i dag, både hva gjelder kroppspress, psykisk helse, skoleprestasjoner og forventninger om å være vellykket på alle plan. Vi ser at de som faller utenfor i dag blir veldig synlige, kommenterer hun.

– Er det snakk om gjengangere eller visse miljøer som går igjen?

– Det er et fåtall personer som står bak kriminaliteten, men mange av disse personene har av ulike årsaker fått en feil start på livet gjennom vanskelige oppvekstvilkår og familieforhold, lave skole- eller idrettsprestasjoner, dårlig økonomi eller at de har havnet i et miljø som gjør det vanskelig å ta de riktige valgene. Stort sett er det snakk om personer politiet er kjent med på en eller annen måte, svarer Jensen.

Politiet har registrert en liten økning i ranssaker fra 2018 til 2019.

– Men vi ser ikke at det er en økning i grove ran med våpen i samme periode. Det er i aldersgruppen 15–23 år vi ser økningen, men her kan det være mørketall, opplyser Jensen.

Hun mener at feilkoding i deres systemer eller redsel for hevnaksjoner hvis politiet blir varslet, kan være mulige årsaker til dette.

STØTTER MIDLERTIDIG MULIGHET: Det er lurt med en plan B, mener Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim. (Foto: Torstein Davidsen)

LNNR:1220200111050406007
Romerikes Blad horizontal DPI_72x72 idlertidig paviljong_ _3 ROB_Fra Nett Edda Media × 20200111 × ROB_Fra Nett × 0 × Version2 × × × 2015-1sr3_4080 × Romerikes_Blad_upub_billeder_688294493

STØTTER MIDLERTIDIG MULIGHET: Det er lurt med en plan B, mener Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim. (Foto: Torstein Davidsen) LNNR:1220200111050406007 Romerikes Blad horizontal DPI_72x72 idlertidig paviljong_ _3 ROB_Fra Nett Edda Media × 20200111 × ROB_Fra Nett × 0 × Version2 × × × 2015-1sr3_4080 × Romerikes_Blad_upub_billeder_688294493 Foto:

Klar oppfordring

Ap-politikeren har flere ganger uttalt seg kritisk til nærpolitireformen.

– Det kreves en forsterket forebyggende innsats, men samtidig opplever jeg at de forebyggende ressursene i politiet er blitt færre i Lørenskog.

Bergheim mener det forebyggende arbeidet i kommunen er blitt skadelidende av sentraliseringen og sammenslåingen i politiet.

– Tidligere er det blitt sagt at det er så stille i Lørenskog. Det skyldes jo at politiet hadde ressurser til å jobbe forebyggende og være tett på ungdommen, mener Bergheim.

Jensen i politiet påpeker likevel at det ikke er politiet alene som har ansvaret for å forebygge kriminalitet.

– Politiet skal være et ledd i samfunnets samlede innsats for å forebygge kriminalitet og sørge for at Norge er et trygt land å leve i. Det er alles ansvar, sier hun og fortsetter:

– Det er delte meninger om politireformens virkninger både innad og utenfor politiet. Jeg tenker at vi må se utviklingen av kriminaliteten i tråd med den øvrige samfunnsutviklingen. Forhold her påvirkes i stor grad av konflikter og hendelser utenfor landets grenser samtidig som det er stor befolkningsvekst i våre kommuner.

Hun peker på at det til tross for dette nødvendigvis ikke blir opprettet nye fritidstilbud, natteravner, utekontakter, miljøterapeuter eller støtteapparat for øvrig, for å holde tritt med utviklingen.

Kommunen har en rolle

Ordfører Bergheim er enig med politiet om at kommunen også har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet. Derfor er det allerede bestemt å ha hyppigere politirådsmøter.

– Det er også lagt inn penger til skoleungdom i budsjettet og det jobbes med en ungdomsklubb for dem som ikke er med i organisert aktivitet, sier Bergheim om to konkrete tiltak knyttet mot ungdomsmiljøet.

Ifølge Lørenskog-ordføreren skal politikerne i formannskapet få en orientering av politiet i løpet av kort tid.

Ordføreren kommer også med en oppfordring til foreldre:

– Alle må følge med på hva barna holder på med på fritiden!

FAKTA:

 • I Ungdata-undersøkelsen om vold svarte 15 prosent av guttene og 7 prosent av jentene på ungdomstrinnet i Lørenskog kommune at de har blitt utsatt for trusler om vold. På landsbasis svarte 11 prosent av guttene og 6 prosent av jentene det samme i 2019.
 • På videregående skole svarte 15 prosent (VG1) at de har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang i løpet av det siste året. På VG2 og VG3 var prosentandelen på henholdsvis 11- og 15 prosent. Det var en økning fra 2014-tallene og en nedgang fra 2016-tallene.
 • Siden 2010 har over 630.000 ungdommer svart på den lokale ungdomsundersøkelsen. Resultatene brukes om kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning.

Kilde: Ungdata

FAKTA:

Politiets råd til foreldrene:

 • Gode oppvekstvilkår på alle plan og nærmiljøer som er inkluderende.
 • Sørg for at inkludering og toleranse fra tidlig alder er viktig for å hindre utenforskap.
 • Noen av ungdommene politiet kommer i kontakt med kan komme fra familier med svak økonomi, dårlige boforhold eller vanskelige familieforhold. Vær en engasjert mamma eller pappa, tør å være nysgjerrig og en tydelig forelder.
 • Opprett kontakt med andre foreldre gjennom skole eller idrett, kjør og hent ungdommen og vær til stede for ungdommen din.
 • Snakk om de vanskelige tingene: Alle foreldre vil fra tid til annen oppleve at det er vanskelig å få innpass hos ungdommen sin, men vis at du er der for de og etabler et godt samarbeidsklima slik at de tør å komme til deg om det er noe som har skjedd.
 • Ikke nøl med å ta kontakt med enten politiets forebyggende avsnitt eller kommunens hjelpeapparat for rådgivning eller veiledning.
 • Det er mye bedre å be om hjelp enn å sitte alene å føle seg maktesløs.

Kilde: Politiet

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags