De krever at gangstien må påbegynnes straks.

Tirsdag demonstrerte de for å bli hørt.

Rundt 50 personer gikk i puljer langs fv 120 ikledd signalgrønne vester og med plakater.

– Den økende trafikken langs veien har tatt fra oss livskvaliteten. Å ferdes til fots langs veien er livsfarlig. Eldre tør ikke bevege seg på veien og å å sende skolebarn ut på veien er direkte farlig. Vi krever at noe blir gjort umiddelbart før det skjer en alvorlig ulykke her!

Med livet som innsats

For Eva Strand Bergskaug rant det over etter at datteren nesten ble påkjørt av et vogntog da hun gikk langs fylkesveien.

I all hast ble det dannet en aksjonsgruppe, tirsdag gikk det første demonstrasjonstoget fra Kåterudveien mot Flateby.

– Kravet om at gangstien skulle være på plass før Leca kunne starte leiruttaket var ufravikelig, sier Knut Arne Haugslien.

– Men dette gikk man bort fra, og vi ser nå hvordan fremtiden vil bli for oss som bor langs veien.

På det meste passerer det 25 vogntog i timen i tilegg til busser og privatbiler. Dette har allerede ført til flere farlige situasjoner, nå er situasjonen den at få tør å bevege seg langs veien.

– Det er rett og slett ikke plass til myke trafikanter langs veien. De som våger å gå eller sykle her gjør det med livet somm innsats, det er overhengende fare for ulykker slik situasjonen er nå, sier Randi Bjørkelid.

Les mr i ukens avis.