Bestill EA+ i åtte uker for kun kr. 49,- og få tilgang til alt digitalt innhold.

- En trist dag for Follo, sa ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, morgenen etter at folket i alle andre kommuner enn Ski har sagt nei til storkommunen Follo.

Sjøvold håper på sammenslåing med Ski. Det skriver Østlandets Blad.
 

OPPEGÅRD: Mandag morgen var ordførerne i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås samlet til pressekonferanse. Tema: Resultatene fra søndagens folkeavstemning og veien videre. I tur og orden kunne de fortelle at innbyggerne har gitt et klart svar: Flertallet ønsker at de enkelte kommuner skal bestå som i dag. Den eneste med avvikende budskap var ordfører i Ski, Tuva Moflag.

- 55 prosent av innbyggerne har sagt ja til Follo. Nå blir det spennende hvilke diskusjoner vi skal ha videre. Folkeavstemningene har avdekket et annet landskap i Follo enn jeg hadde ønsket meg, sa Moflag.

I Oppegård har det ikke vært folkeavstemning, men innbyggerundersøkelser. De viser et knapt flertall mot sammenslåing. Ordfører Thomas Sjøvold kommenterte resultatet av folkeavstemningene i de andre kommunene på denne måten:

- Dette er en trist dag for Follo. Jeg hadde håpet på en sterkere region i Follo enn den vi kan se for oss nå. Riktig nok gjenstår kommunestyrenes behandling.

Ola Nordal, ordfører i Ås, har et annet syn på saken:

- I motsetning til Thomas, syns jeg ikke dette er trist. Jeg ser at mange kommuner har like resultater, og de forteller at mange er glade i kommunen sin. Jeg gleder meg til å utvikle Ås kommune i Follo sammen med gode kolleger i nabokommunene, sa Ås-ordføreren.

- Blir nå signalet til fylkesmann og storting at alt blir ved det gamle, eller er det aktuelt for Oppegård og Ski å fortsette arbeidet for en sammenslåing?

- Jeg ønsker det, kommer det kontant fra Thomas Sjøvold:

- Jeg ønsker å invitere til videre samtaler med Ski kommune. Riktig nok hadde jeg ønsket meg et større Follo for å få en klarere stemme i regionen, men sammenslåing med kun Ski er også interessant. Gjennom drøftingene for felles plattform har vi kommet opp med mange gode verdier det kan bygges videre på. Oppegård og Ski til sammen betyr en kommune med omkring 60.0000 innbyggere.

Sjøvold poengterer at de må ha mandat fra kommunestyret for eventuelt å drøfte videre med Ski. Det kan derfor ikke skje før etter 20. juni.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag sier at de nå er nødt til å ta en diskusjon i det politiske miljøet i Ski.

- Spørsmålet vi stilte i folkeavstemningen er et annet enn det vi nå står igjen med. Det er konstellasjonen Ski, Ås oig Oppegård innbyggerne våre har sagt at er mest interessant. Det er også mot Ås vi har de mest uhensiktsmessige grensene. Nå må vi stille oss spørsmålet om vi kan hente ut de gevinstene vi ville ved bare å slå sammen to kommuner. Kan vi med det trekke oss ut av IKS-er for eksempel? illustrerer hun.

Moflag poengterer at Ski kommer til å si til fylkesmannen at de ønsker en stor kommune.

- For oss er det feil å si nei når nå innbyggerne har sagt ja. Men ettersom sammenslåing nå er uaktuelt for så mange andre kommuner, kan du trygt si at vi har en kinkig situasjon.

- Er ordførerne i Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås engstelige for å få en bastion av Ski-Oppegård som nabo?

- Nei, sier ordføreren i Enebakk: Vi lever godt i en region med store kommuner rundt oss. I dag har vi Skedsmo og Oslo som nabo. Om også Ski og Oppegård blir en stor kommune, byr ikke det på problemer.

Ordføreren i Frogn kunne ønsket seg et annet resultat av folkeavstemningen enn han fikk, men sier:

- Kommunestyret hos oss satte to krav til å si ja til storkommune: Avstemningen skulle vise et ja-flertall, og Ås måtte også bli med. Ingen av premissene har slått til.

Det var enighet i ordførerkollegiet om at arbeidet med kommunereform har vært krevende, men også at prosessen har vært positivt for samarbeidet med tvers av kommunene.