Rektor Turid savner tette relasjoner til elevene

Av

Turid Ramberg ønsker at Kirkebygden barne- og ungdomsskole skal være et sted både elever og voksne trives. Som rektor savner hun det å ha tette relasjoner til elever eller en klasse.