Kimberley Souahlia (25) : - Men noen så meg og ga meg tid

Under Verdensdagen for psykisk helse holdt Kimberley Souahlia (25) foredrag der hun modig delte livshistorien sin med publikum.