Gå til sidens hovedinnhold

Omtalte Enebakk som en «king size slottspark»

Artikkelen er over 5 år gammel

Slik deler du abonnementet ditt med andre i din husstand!

Skeptikerne til kommunesammenslåing var i klart flertall under det første folkemøtet om kommunereformen. Rådene var å satse på Enebakks styrker.

Stemningen var satt da Berit Slette, som den første, reiste seg og snakket varmt om hjemkommunen.

Har dere glemt Mulighetenes Enebakk? Vi har klart oss i bygda i tusen år, og det har vært større utfordringer før. Hvorfor skal vi stå med lua i hånda og bli husmenn i Ski, sa Slette til rungende applaus i salen.

Kanskje mister vi biblioteket eller legesenteret. Vi har ikke fått vite noe. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, avsluttet hun.

Videreutvikle profilen

En kommune som Enebakk har en profil, og den skal vi holde fast ved og videreutvikle. Vi er en grønn kommune i et veldig befolket sentrum. En king size slottspark, og det skal vi holde fast ved. Da får det ikke hjelpe om vi får litt dårligere økonomi i noen år, men det vet vi lite om, sa Hans Butenschøn.

Jeg tror vi klarer oss fremover. Vi har klart oss fantastisk bra til nå. Er man ikke redd for konsekvensene? Det er et stort skritt som vi ikke kan få omgjort hvis det slår feil. Enebakk klarer seg, og bør være som nå, mente Ingjerd Bergskaug.

Våre fordeler

Andre var opptatt av at de vet veldig lite om de andre kommunene i Follo som det er aktuelt å slå seg sammen med.

Vi kjenner ikke deres styrker, ble det nevnt.

En annen mente det var viktig for kommunens forhandlere om en intensjonsavtale å tenke på hva som er Enebakks fordeler.

Det kom også frem en frykt for at Enebakk vil miste flere tilbud hvis det blir en kommunesammenslåing.

Vi har det laveste innbyggertallet. Vi vil få veldig få politikere i det nye styret. Det gir oss mindre medbestemmelsesrett. Skoler kan bli lagt der det er et større antall innbyggere. Eldreomsorgen kan bli mindre og mindre her i Enebakk, sa en av de fremmøtte.

Det ble også spurt om hvordan Enebakk skal kunne klare morgendagens utfordringer dersom vi blir stående alene som kommune.

Rådmann Kjersti Øiseth mente det ville være avhengig av hva som skjer med kommunene rundt oss.

Kultursatsing var noe som ble trukket frem.

Vi har muligheter i Enebakk til å satse på kultur. Det kan bli en magnet for folk som har lyst til å komme hit, ble det sagt.

Blir det like bra her?

Øivind Gundersen tror en kommunesammenslåing vil føre til at utbyggingen vil komme langs europaveien og jernbanen i Follo.

Vil ikke institusjoner bli bygd der befolkningsveksten blir høyest? Blir eldreomsorgen like god her, eller må vi finne oss i å reise til Ski og Oppegård for institusjonsplasser, spurte han.

Rådmannen svarte at det ikke vil være plass til å bygge alle sykehjem og skoler fremover i Ski.

Det vanskelige er at vi ikke vet hvordan det vil bli, understreket Øiseth.

Handler om tjenester

Hva er hensikten med dette når vi har en så veldrevet kommune som vi har? En liten kommune er mye mer fleksibel enn en stor, mente Unni Degrum.

Johan Ellingsen beskrev Enebakk som en polarisert kommune. Han savnet et alternativ mot nord.

Ordføreren ønsket ikke at saken skal bli en diskusjon mellom regionstilknytning til Romerike eller Follo.

Det handler om hvordan vi skal produsere de beste tjenestene fremover. Det har ikke noe med om vi går nordover eller sørover, sa Slette.

Arbeidsplasser

John Bergskaug så frem til intensjonsavtalen med Follo-kommunene foreligger.

Hvis det blir sammenslåing, så har det med endringsvillighet å gjøre. Vi gleder oss til å se resultatet som vi skal stemme over, sa han.

Randulf Rønningen lurte på om hva resultatet i folkeavstemningen vil ha å si for reformen.

Hva hvis folket sier nei? Kan regjeringen overstyre det, så alt er et spill for galleriet?

Ordføreren hadde liten tro på at det vil skje dersom avstemningen viser et klart nei.

John Waaler viste til en sammenlignbar prosess i Valdres hvor det blir sett på fordeling av etatene.

Blir det slik her også. Kan vi få noen etater her i bygda?

Vi kan ikke binde opp arbeidsplasser, for da blir det vanskelig for dem som skal ta avgjørelser om mange år å gå imot det. Det vil binde fremtidige politikere veldig mye, svarte ordføreren.

Eirik Bjerke var en av svært få ungdommer på møtet. Han var kritisk til hvordan kommunen har gått frem for å informere om møtet.

Det er ikke det at de ikke bryr seg. De visste ikke at det var møte i dag. Det er for dårlig håndtert når både rådmann og ordfører går ut og sier at det er ungdommen dette gjelder for, sa han.

Ordføreren lovet bedre informasjon til de unge fremover.

Kommentarer til denne saken