Budsjettforslag: – Legg ned barnehage

Kirkebygden barnehage hadde nylig 30-årsjubileum, men i Handlingsprogram for 2020–2023 foreslår rådmannen at barnehagen legges ned fra høsten 2020.