Kommunen vil ikke behandle søknad om utvidet frist for massemottaket

Fristen for å ferdigstille oppfyllingen ved fylkesvei 120 gikk ut i november i fjor. Kommunen vil ikke engang behandle en søknad om å forlenge fristen.