Six feet under eller en minneplate?

I september ble det åpnet navnet minnelund for urner på kirkegårdene ved Enebakk kirke og Mari kirke. Nå er det flere valg å ta før man legger ut på den siste reisen.