Den norske kirke mistet flere tusen medlemmer de første ti månedene i år.

Samtidig har antall utmeldinger sunket sammenlignet med samme periode i fjor.

9.985 meldte seg ut og 1.899 meldte seg inn i Den norske kirke de ti første månedene, viser tall avisa Dagen har innhentet fra Kirkerådet.

For hver innmeldte er det fem som melder seg ut.

Selv om nærmere 10.000 meldte seg ut av Den norske kirke i løpet av årets ti første måneder, er det 3.800 færre enn i tilsvarende periode i fjor. På samme tid i fjor var tallene 13.873 utmeldinger og 2.146 innmeldinger.

Ved utgangen av 2017 var 3 740 920 personer medlemmer eller tilhørende av Den norske kirke.

Det utgjorde 71 prosent av befolkningen.

(©NTB)