I Barcelona i Spania ligger en fascinerende kirke. Den er 170 meter høy og så ruvende at den sees på mange kilometers avstand. Den ser ut som et skogholt av slanke tårn. Blandet med heisekraner – for den er ennå under bygging.

Når vi kommer helt nær ser vi at veggene på utsiden har fantastiske skulpturer og figurer. En hel vegg er et julelandskap. Vi ser en eventyrlig grotte over hovedinngangen mot øst. I sentrum ser vi Josef og Maria med Jesus-barnet i fanget. De er hogd ut av veggen i stor størrelse. Vi ser en okse og et esel som stikker hodet frem på hver sin side. Vi ser engler – mange engler – de synger og spiller på harpe, fagott, lutt og horn. Vi ser vise menn med kostbare gaver. Vi ser busker og blomster og fugler. Vi ser en vakker stjerne over det hele.

Mange har sett denne kirken og blitt betatt av den. Den heter: La Sagrada Familia. Det betyr: Den hellige familie. Hvorfor akkurat det? Juleveggen på østsiden gir et svar. Kirken er reist til minne om den lille familien som var i Betlehem for å skrives inn i keiserens manntall.

Var det en hellig familie? Ja, den var det, fordi Jesus var blitt en del av den. Gud gjorde Maria til mor for sin sønn, og gjorde Josef til beskytter og oppdrager. Julenatt oppsto en ny familie på Jorden: Den hellige familie. Gud gjorde mennesker til familie med seg. Skapte slektsbånd mellom seg og oss. Ville at mennesker skulle være hans familie.

I Norge har vi en kongelig familie. Det fine med den er at den har tatt til seg noen som først ikke var kongelige. For eksempel Mette-Marit fra Kristiansand. Hvordan ble hun kronprinsesse i den kongelige familien? Fordi kronprins Håkon ble glad i henne. Og fridde til henne. Og inviterte henne inn.

Det er en ære å bli med i en kongelig familie. Men den er liten. Og har ikke plass til mange kjærester.  Men det er en annen familie det er en større ære å bli medlem av. I den er det plass til alle. Det er Den Hellige Familien.

Er det noen familie i himmelen? Ja, i himmelen er det en treenig familie. Far, Sønn og Hellig Ånd.  Gud er familie og denne familien ønsket Gud å gjøre større. Derfor ble Jesus menneske. Jesus kom for å gjøre mennesker av kjøtt og blod til sin familie. Gjøre det slik at vi blir hans søsken som har sin plass i Guds himmel.

Den geniale arkitekten Antonio Gaudi hadde en drøm: At alle mennesker skulle bli en stor familie. At troen på Jesus skulle forene alle og inspirere oss til å leve som Guds barn i fred og samarbeid.

Når vi feirer kristen jul blir vi med i denne familien. Når vi vender oss mot Betlehem i tanker og sanger og bønner, så sier vi ja og takk til Gud. Jesus blir vår bror og Gud blir vår Far. Og døren til himmelen er åpen.