Gjør som 2.500 andre personer - Få Enebakk Avis sine nyheter i din Facebook-feed.

Besøk på digitale minnesider vil passere to millioner i år. I julen er det ventet rekordbesøk.

Bruken av minnesider har økt med 70 prosent siden juni, viser tall fra begravelsesbyrået Jølstad og Adstate, som leverer minnesider til gravferdsbransjen. Mange skriver minneord, mens andre tenner lys.

– Vi ser en trend som peker mot større åpenhet for sorg og ettertanke i digitale medier. Besøkstallet på minnesidene nærmer seg tallet for samlet besøk på de fysiske gravstedene på landets gravlunder, sier administrerende direktør Jan Willy Løken i Jølstad.

– Et supplement

Det blir stadig vanligere å se opplyste gravlunder på kirkegårdene rundt omkring i landet. Lystenning er opprinnelig en katolsk skikk, og møtte visstnok motstand i den norske kirken til midten av forrige århundre.

– Digital medfølelse eller oppmerksomhet kan aldri erstatte mellommenneskelig omsorg og dialog, men det er et fint supplement. Mange synes det er vanskelig å uttrykke seg omkring død og savn, og for dem kan omsorg via minnesider på nett være en enklere måte å si at de tenker på de etterlatte og den avdøde, sier Løken.

Det er særlig i forbindelse med dødsfall hvor avdøde er yngre, at det er størst trafikk til de digitale minnesidene, men tendensen er også økende i alle aldersgrupper.