Under Østmarkas venners årsmøte nylig ble tidligere nestleder i foreningen, Johan Ellingsen fra Flateby, valgt til leder. Ellingsen, som bor på Haugstein gård, var tidligere selv skogeier i Østmarka og har vært aktiv i foreningen i over 20 år.

Østmarkas venner har snart 4000 medlemmer og Ellingsen tok over etter Steinar Saghaug, som gikk av etter 13 år som leder. En av Ellingsens første oppgaver var dermed å holde en tale til Saghaug, som samtidig fikk æresmedlemsskap i foreningen.

Saghaug har i en pressemelding kvittert med følgende ord til den nyvalgte lederen:

- Han har min fulle tillit og har med seg et spennende nytt styre.