Har betalt ut nesten 30 millioner til feilbehandlede pasienter i år

På landsbasis øker antall mottatte saker til Norsk Pasientskadeerstatning. Effektiviseringen av arbeidet har ført til at Norsk Pasientskadeerstatning har økt antall gjennomførte saker med 8 prosent fra 2018.