Farlig trafikk ved skolen: – Jeg frykter at det blir en ulykke, sier FAU-lederen

FAU ved Hauglia skole fortviler. Daglig er det farlige trafikksituasjoner ved skolen. Det er kaos ved levering og henting, og verst er det ved skolestart og skoleslutt.