Uteområdet i barnehagen brukes som «pissoar og søppelkasse» – torsdag kveld patruljerer politiet området

Har hatt problemer med forsøpling og urinering siden sommeren.