Undersøker muligheter for å bygge på deponiet

En utbygger lurer på hva som skal til for å bygge på en tomt på Gran der det ligger et alunskiferdeponi.