Det var Enebakk Senterparti som hadde tatt initiativ til folkemøtet på Mjær ungdomsskole i går kveld og vel 100 naboer og andre berørte møtte.

Kjell Dehli (Sp) sitter i Utvalg for teknikk og utvikling og han holdt en innledning om utbyggingsplanene slik de foreligger per i dag. Deretter var det flere innlegg, blant annet av Sturla Kaasa jr. som snakket om estetikk og byggeskikk i Enebakk. Også Enebakk historielag, ved Henning Bergersen, holdt innlegg om fornminner i området.

Lasse Thorsen har startet en aksjonsgruppe for bevaring av friområdet og han stilte i sitt innlegg blant annet spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er noen åpen dialog fra tiltakshaver.

Dagfinn Pederstad og Enebakk kommune eier tomtearealet, men ingen av partene stilte på gårsdagens folkemøte og det reagerte mange sterkt på.

- Vi har så mange spørsmål til kommunen. Hvorfor er de ikke her og svarer?, undret flere i forsamlingen.

Etter møtet ble det en spontan massepåmelding til aksjonsgruppa, som flere nå ser på som en god kanal for å få frem synspunkter i saken.

Høringsfrist for nåværende utbyggingsplaner er 1. september.

Enebakk Avis kommer tilbake til denne saken.