– Det nye kirkegårdsarealet er klar til bruk, men vi har heldigvis ikke hatt behov for det ennå, sier kirkeverge Grete Dihle.

Dermed er byggetrinn 1 ferdig, og neste fase er planlagt påbegynt i 2009.

Originale portstolper?

Det som gjenstår er å få det nye arealet beplantet.

– Dette vil bli gjort til våren, sier anleggsgartnermester Kjell Thorvaldsen.

Da vil også to store stolper bli satt opp som port. Stolpene er svært gamle og av granitt, og ble funnet nedgravd bak redskapssjulet på Bjerkely for noen år siden. De ble funnet av Oddvar Skaug og Rolf Solberg, som også har tatt vare på disse siden de ble funnet.

Om dette er de originale portstolpene fra da kirken var ny er usikkert, men dokumentasjon på at de er svært gamle, og brukt ved kirken tidligere, finnes:

– Jeg har et fotografi fra 1895 der disse stolpene synes tydelig, opplyser Henning Bergersen i Enebakk historielag.

Les mer i ukens avis.