Grunneier Christian Oppegaard har hele tiden gitt utrykk for at han ikke ønsker trafikk av turgåere gjennom sin innmark.

Sikkerhetsrisiko

– I lov om friluftslivet heter det at gårds- eller driftsvei gjennom innmark fritt kan benyttes av alle. Har du ingen forståelse for at folk ønsker å benytte driftsveiene i tilknytning til Børter?

– Alle er selvfølgelig velkomne til å bruke utmarka så mye de vil. Men jeg ønsker ingen trafikk av turgåere gjennom verken innmarka eller tunet mitt. Heller ikke over de gårdsplassene som driftsveiene går igjennom. Når det gjelder driftsveiene i området forøvrig mener jeg at de er av en slik standard at kombinasjonen turgåere/syklister og jordbruksdrift ikke lar seg kombinere på en sikker måte, sier Oppegaard.

Fremtidig næring

Når det gjelder området nord-vest for selve gårdstunet defineres det også som innmark. I området er det en rekke gamle bygninger av kulturhistorisk verdi. I dette området er Oppegaard i gang med opparbeidelsen av et kurs- og konferansesenter.

– Dette handler om en fremtidig næringsvirksomhet, og da er vi nødt til å ha rett til å regulere trafikken i området, sier han.

– Men folk kan vel gå der likevel?

– Vi kan ikke ha gratispassasjerer om vi skal ha dette som en næring ved siden av jordbruksdriften!

– Men blir da dette området ennå mindre tilgjengelig for lokalbefolkningen i fremtiden?

– Nei, overhodet ikke. Men trafikk her må skje i en mer organisert form. Jeg vil tro at for eksempel historielaget eller andre frivillige organisasjoner vil kunne ha arrangementer her, sier Oppegaard.

Les mer i ukas avis.