Den nye og flotte gangveien fra Kåterudveien til Stranden skole er snart ferdigstilt. På grunn av at gangveien ligger på østsiden av fylkesvei 120, gir det noen utordringer å komme seg fra noen av sideveiene på vestsiden av fylkesveien og over til gangveien.

Blant annet gjelder dette ved avjøringen til Pettersrudveien.

Sa først nei

Autovernet langs fylkesveien gjør at det ikke er mulig å krysse over veien og inn på gangveien.

Aksjonsgruppa Gå for livet har engasjert seg i dette, og kontaktet Statens vegvesen.

«Slik situasjonen nå blir ved Pettersrudveien, så blir det jo fortsatt utrygt å gå til bussen. Vi tenker da spesielt på eldre/uføre og ikke minst alle skolebarna som fortsatt får en farlig skolevei. Finnes det ingen andre muligheter for de som bor her, som skal inn på gangveien, enn å måtte gå langs fv før de kommer inn på gangveien? Er det ikke mulighet å lage åpning i autovernet, slik som det er gjort andre steder i Enebakk? Veldig mange som føler dette utrygt slik situasjonen er nå», skriver aksjonsgruppa til vegvesenet.

- Vi får nok ikke gjort noe med autovernet foran Pettersrudveien. Grunnen til at autovernet går så langt er at det ikke kan avsluttes i en kurve. Vi har heller ikke noe grunn på utsiden av veien som gjør at vi kan utvide skulder. Så vår anbefaling blir at gående går på siden av veien fra Pettersrudveien og nordover. Kryssing må skje ved utkjøring nord for autovern, ca ved dagens busslomme, skriver Pål Aanerød Ellingsen hos Statens vegvesen i sitt svar til aksjonsgruppa.

Dro på befaring

Men saken stoppet ikke der. Representanter fra vegvesenet har vært på befaring ved Pettersrudveien, og nå bekreftes det at noe vil bli fjort for å gjøre det tryggere for myke trafikanter i området.

- Vi har besluttet å sette opp en bred skulder/fortau nordover. Det gjør det mulig å gå på utsiden av veien til du kommer til avkjøring ved gangveien. Vi setter også opp en ekstra lyskastere ved krysningspunktet, opplyser Ellingsen, og kommer med en klar oppfordring:

- Må oppfordre til at denne løsningen blir benyttet da vi ser at ungdommen klatrer over autovernet midt i svingen. Med farten enkelte biler holder er det et usikkert krysningspunkt, skriver han.

Arbeidene med å lage et fortau fra Pettersrudveien skal etter planen starte i løpet av måneden.