Vegvesenet har vurdert motorvei gjennom Enebakk

Selv med store investeringer og en 4-felts motorvei øst eller vest for Øyeren vil man i liten grad avhjelpe trafikken på E6 gjennom Oslo. Derfor vil vegvesenet i første omgang bare oppruste riksvei 22.