Leder av historielaget, Henning Bergersen, forteller at de ved flere anledninger har fremmet forslag om å bruke huset til ungdomsklubb.

– Jeg og Rolf Solberg jobbet ved Tangenelva. Vi så på Bjerkely, og siden det ikke lenger skulle være ungdomshus, tenkte vi på at man kunne bruke Sverre Smed-huset, husker Bergersen.

Beholde noe

Nestleder Ester Reiss lanserer en spennende idé.

– Hvorfor ikke beholde de delene av huset som ikke er ødelagt, så kan man beholde det som en slags kulisse. Kanskje kan det bygges et glasshus rundt, spør Reiss.

Rolf Solberg minner om at huset står på solid fjell, og at grunnmuren ser ut til å være i god stand.

Kommunen kunne utlyse en arkitektkonkurranse foreslår Reiss.

– Kommunen kaller kanskje slikt for ville ideer, men andre kommuner får det til, slik som i Oslo, supplerer Bergersen.

Han minner om at kommunen ikke har et godt tilbud til de unge i Ytre, og at man her kunne rette opp dette, samtidig som man tar vare på lokalhistorien.

Les mer i ukens avis.