Kommunen bruker for mye til drift: – Jeg er fortsatt bekymret

Fremskrittspartiets Dag Bjerke liker ikke at driftsresultatet for kommunen ser ut til å ende med et betydelig merforbruk i år også.