Elever ved videregående skoler i Follo får fravær for streik: – Opp til hver enkelt elev om de vil streike

Elevrådsleder Jacob Oskar Hansen og nestleder Liam Rivli i elevrådet ved Ski videregående skole mener det er opp til hver enkelt elev om de vil streike.