Den nye videregående skolen i Ski blir forsinket

Den nye videregående skolen i Ski skulle stått klar til skolestart i august 2023. Nå tar Viken fylkeskommune sikte på at skolen står ferdig i august 2024.