Fylket bruker 26 millioner kroner på trafikksikkerhet

Akershus fylkeskommune har bevilget 26 millioner kroner til trafikksikkerhet. 8,644 millioner kroner går til trafikksikkerhetstiltak i Follo.