Politiet med ekstra innsats i Ski etter bråk og tips om at ungdom bærer våpen. – Det finnes ingen aktverdig grunn til å bære knokejern

Voldsbruk, rus og knivtrusler blant ungdom er noe som bekymrer politiet. De siste helgene har de hatt ekstra fokus på Ski, og det har gitt resultater.