Fylkesmannen har åpnet tilsynssak mot to leger i Follo

Fylkesmannen i Oslo og Viken har åpnet tilsynssaker mot to leger i Frogn kommune.