Kommunens lengste eiendom er solgt for 1 krone

Eiendommen som det er snakk om i Vestby er snaue tre kilometer lang, er cirka 57,5 mål stor og inneholder ei bru fra 1800-tallet. Men den kan ikke bebygges.