Riksadvokaten vil ha økt bruk av omvendt voldsalarm

Av

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at landets domstoler oftere skal benytte straffereaksjonen omvendt voldsalarm. Nå får domstolene pålegg om dette.