Det går mot jul. Samvær i ferier er en av flokene Follo tingrett prøver å løse før det ender med rettssak

I Follo tingrett hjelper dommere og psykolog foreldre som krangler om ansvar, barnas bosted og samvær etter bruddet. 40 prosent av sakene etter Barneloven som kommer inn, løser seg i forberedende møter. Opptil halvparten av sakene som kommer opp for retten, ender opp med forlik.