Vi blir flere, men veksten er svært lav

Vi nærmer oss 11.100 personer i Enebakk, men veksten så langt i år er bare på 0,0044 prosent.