Dette viser en statistikk fra NAV. I hele Akershus var det per desember 2007 i alt 27 950 som mottok uføre- eller tidsbegrenset uførestønad. Året før var dette tallet 27 204. For Enebakks vedkommende var det i desember 2006 606 mennesker som fikk uførepensjon.

Av disse var det 544 med ordinær uførepensjon og 62 med tidsbegrenset uførepensjon. I 2007 var det 637 som fikk uførepensjon og av disse var det 547 på ordinær uførepensjon og 90 på tidsbegrenset uførepensjon. Samlet utgjorde disse mottakerne 9,8 prosent av den totale befolkningen i kommunen og dette utgjorde en økning på 0,2 prosent fra året før.