Rådmannen vil ikke bidra til infrastrukturen

Flateby Sentrumsutvikling AS ønsker at kommunen skal betale ny bussterminal ved bensinstasjonen og kulvert under fylkesveien, men rådmannen sier tydelig nei.