Fjern midt-dekket i Flatebyhallen!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MENINGERViser til oppslag i Enebakk Avis 12. juli hvor det refereres til et brev som styret i Enebakk IF har sendt til kommunen hvor de henstiller om å la det midlertidige dekket i midten av Flateby-hallen bli liggende. Dette til tross for at kommunen har gitt beskjed om at det fjernes. Slik leder i EIF fremstiller det, har hun en samlet idrettsforening bak seg.

Dette er langt fra sannheten. Som forelder med barn både i håndball- og fotballgruppa til EIF reagerer jeg på mange av argumentene til lederen. Blant annet sier hun at det vil ramme barn og unge som spiller håndball hvis midt-dekket fjernes. Dette er helt feil. Vi har tre håndball-haller i Enebakk, til tross for at vi kun har to håndballklubber med ikke alt for mange lag. I tillegg vil vi få en dobbel gymsal på nye Ytre Enebakk skole i august, hvor de minste lagene til Driv kan trene. Dersom treningstidene blir fordelt fornuftig, er det mer enn nok hall-tider i Enebakk til at alle håndball-lagene skal få trent og spilt mye håndball. Driv har fått lov til å benytte halvparten av treningstidene i Enebakk-hallen under bygging av ny gymsal i Ytre pga. større press på Mjær-hallen. Dette vil løse seg allerede i august. Det er kun ett håndballag fra Enebakk IF som benytter treningsmuligheter i den nye og flotte Enebakk-hallen. Dette til tross for at den står mye ledig. Dersom EIF legger et par treninger til Enebakk-hallen er det ikke behov for det gamle utslitte dekket i Flateby-hallen. Det er kun håndball-trening der et par ganger i uka. Ledelsen i EIF’s håndballgruppe ser ut til å glemme at foreningen er for Flateby, Kirkeby og Dalefjerdingen, og ønsker at all trening skal foregå på Flateby. Vi som har barn i Kirkebygden er vant til å kjøre til Flateby gjennom mange år. Det er en helt overkommelig avstand.

Da Flateby-hallen ble bygget ble det lagt kunstgress over hele hallen, slik at man kunne spille 11’er-kamper i den. I tillegg ble det anskaffet et flyttbart dekke slik at man også kunne spille håndball der. Dette fungerte fint i mange år, helt frem til dekket og underlaget ble så slitt at det ikke var forsvarlig å spille håndball der. Både EIF håndball og Håndballforbundet advarte mot farene ved å spille på et dekke som var i så dårlig forfatning. Dette var bakgrunnen for at kommunen i 2014 investerte hele 850 000 kr. på nytt kunstgressdekke i to tredjedeler av hallen og et nytt fast håndballdekke i den siste tredjedelen av hallen. Bakgrunnen til at fotballen ga fra seg muligheten til å spille fotball i hele hallen var at man så fordelene med at man slapp å ta det midlertidige dekket av og på, og at begge gruppene fikk nye og fine treningsdekker. Dette kunne vært enden på visa, og alle skulle vært blide og fornøyde. Men så finner håndballen plutselig ut at at det gamle dekket fremdeles er godt nok til både å trene og arrangere cuper på. Det betyr at de har ført kommunestyret bak lyset, og brukt flere hundre tusener av skattebetalernes penger på noe som ikke var nødvendig. I tillegg blir det nye kunstgresset som har kostet 500 000 ødelagt av at det har ligget håndball-dekke over gresset i over to år. Gresset er misfarget, nedligget og det har begynt å danne seg mugg under de flyttbare platene. Dette var også et kjent problem med den gamle løsningen. Det synes jeg det er merkelig at politikerne og kommunen har latt passere. Nå er det jo kun noen få personer i ledelsen i håndball-gruppa og EIF-styret som faktisk mener at dette dekket er godt nok. De håndballagene som blir tvunget til å trene der, vil heller trene på det nye dekket. Det er fullt mulig dersom man tar i bruk flere av treningstidene. I vinter hadde EIF 15 økter i Flateby-hallen. Det er ikke noe problem å få fordelt dette utover en uke på ett dekke. Da må man kanskje se på tider utenom 17.30-20.00 mandag til torsdag. F.eks. i Driv har man treninger som begynner både kl. 16.00 og 21.00. Slik er det også i EIF fotballgruppe. Fleksibilitet og samarbeid er nøkkelord. Leder i EIF mener at fotballen skal trene ute året rundt. Det er ikke noe problem så lenge det ikke er snø og is ute. Men vi så forrige vinter at man ikke kan belage seg på det. Selv med nyinnkjøpt traktor så blir ikke forholdene ute på Vidotta forsvarlige å trene på midtvinters. I tillegg blir banedekket ødelagt av måking med utstyret som er anskaffet.

Lederen skriver også: «det er en kjensgjerning at fotball kan spilles på flerbruksdekke, mens håndball ikke kan spilles på kunstgress». Dette er en påstand med store modifikasjoner. EIF har selv deltatt på Bø sommarland-cup, en stor cup for lag helt opp til 15 år hvor hele cupen spilles i Telemarkshallen på kunstgress. Fotball på flerbruksdekke (futsal) er en helt annen idrett enn fotball på gress, selv om det er mulig. Det er også mulig å spille håndball på kunstgress. Spesielt for de minste lagene kunne dette vært et godt alternativ. Da er det enda mindre bruk for det midtre dekket i Flateby-hallen.

Det virker som om de eneste argumentene EIF har for å beholde midt-dekket i Flateby-hallen på er at håndballen skal arrangere barnecuper to helger i året. Det er en håpløs vurdering å ødelegge treningsmulighetene for hele fotball-gruppa gjennom hele vinteren med denne argumentasjonen. For det første kan man fint arrangere cupene på to lokasjoner ved å ta i bruk Enebakk-hallen også, eller man kan kjøre cupen over to dager på ett dekke. Dette er en oppkonstruert problemstilling. Fotball-gruppa mistet muligheten til å arrangere den suksessfulle vinter-cupen når de ga fra seg muligheten til å spille fotball i hele hallen, men de støttet det likevel fordi det var det beste for hele foreningen. Det er synd at vi i dag har et styre i EIF som kun favoriserer håndball-gruppa og ikke evner å se det beste for foreningen og bygda som helhet. Når det er slik, er det ekstra viktig at kommunen går inn og viser seg som en ansvarlig eier av anlegget. Destruering av dette dekket er det eneste som vil legge denne debatten død. Det skulle vært gjort for 4 år siden.

All honnør til kommunen som nå virker å ha tatt grep. La oss håpe henvendelsen fra EIF’s styre ikke forsinker prosessen med å fjerne midt-dekket i Flateby-hallen. Jeg unner både håndball-spillerne og fotball-spillerne våre en fin vintersesong. Det er nok plass til alle sammen i de flotte hallene vi har på Flateby og i Kirkebygden!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i kommunen

Artikkeltags