To års grunnarbeider snart over i Høgåsen: – De som bygger her slipper støy, støv og sprengning

Kun mindre justeringer i utbyggingsavtalen gjenstår før tomtesalget starter i Høgåsen på Flateby.