Avviser at droppsonen skal gjøres om

Kommunalsjef Tore Hauger sier det ikke er bestemt at droppsonen ved Hauglia skole skal endres.