Flere hundre har vist interesse for Enebakkrypa

Lørdag 12. september neste år er en viktig dato. Da arrangeres nemlig Enebakkrypa for aller første gang.