Mener kommunen bør ta noen av kostnadene

Et enstemmig utvalg for teknikk og utvikling krever at rådmannen skal ta en ny runde med Flateby Sentrumsutvikling før en utbyggingsavtale kan vedtas.