Har lovet bort 12 av 58 parkeringsplasser til utbygger

Enebakk kommune har gitt fra seg retten til å bruke 12 av parkeringsplassene ved Hauglia skole.