Denne kulverten kan gi flomproblemer på Bekketunet

En ny flomvurdering viser at området Bekketunet på Flateby kan være mer flomutsatt enn kommunen har lagt til grunn tidligere.