Hensikten var å legge frem Gode krefter, en ny kriminalitetsforebyggende handlingsplan.

– Vi synes det er gøy at dere velger Sand gård, sa Øistein Skullerud.

Han og kona Heidi driver gården og kombinerer gårdsdriften med Inn på tunet tjeneste, såkalt Grønn omsorg for barn og unge.

– Det er en pågående valgkamp, og kanskje dere også har behov for litt Grønn omsorg?, undret verten.

– Så absolutt, kvitterte både Storberget og Brekk.

De var begge to imponerte over gården og Brekk benyttet anledningen til å takke ekteparet for innsatsen de gjør med denne typen arbeid.

– Og takk for de gode eksemplene dere er, sa Brekk.

Handlingsplanen de to ministerene var kommet for å snakke om inneholder tre elementer for hvorfor de nå ønsker å satse på Inn på tunet-tjenester.

– For det første er et miljøskifte nyttig for mange. Videre er det å få lov til å prestere og mestre viktig. Vi trenger også å utvikle empati hos en del mennesker som er i risikosonen, og dyr er med å utvikle empati, understreket Storberget.

– Vi ønsker nå å satse på tiltak som Inn på tunet fordi vi ser at det virker kriminalitetsforebyggende, sa Storberget.

SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge) i Enebakk kommune, Per Øivind Gundersen, benyttet muligheten til å komme med synspunkter på planen.

– Inn på tunet og Grønn omsorg gir de unge muligheten til å hindre opplevelser av nederlag i skolen fordi de i stedet opplever seier etter seier på gården.

Storberget nevnte at de ønsker å få SLT inn som rådgivere i politirådet.

Les hele saken i neste Enebakk avis