Hele 55 personer møtte frem på Holtop tirsdag for å høre om Enebakk-kunstneren Erling Enger. Dette var årets første temamøte i historielagets regi og det ble en svært interessant kveld, oppsummerer historielaget på sine nettsider.

- Leder Henning Bergersen ønsket velkommen før det ble vist en film fra 1974 om og med kunstneren, i forbindelse med hans 75 årsdag. Deretter viste Per Stockfleth Enger bilder fra tiden før hans far levde av sin kunst. Han fortalte også flere gode historier og ble godt supplert av sin søster Babben Enger. Til slutt holdt Anne Marie Lorck et foredrag om Erling Engers kunst og viste frem flere eksempler fra de forskjellige epokene i hans kunstnergjerning.